Signe Brander och Hertonäs gård

13.08.2022 kl. 17:28
Signe Brander fotograferade på Hertonäs gård 1911. Läs mera om Signe Brander i det här blogginlägget!

Signe Viola Brander (1869 – 1942) (Bild: Wikipedia)

År 1910 började Brander ett omfattande projekt att fotografera finska herrgårdar för nationalmuseet som antagligen beställdes av bl.a. arkeologiska kommissionens tjänsteman och Helsingfors Fornminnesnämnds sekreterare Karl Konrad Meinander. Projektet finansierades av godsägarna, vars gårdar skulle fotograferas. Detta projekt tog rentav 20 år, under vilken tid hon hann ta över 2000 fotografier av över 200 gårdar. I detta projekt ingick också att på John Georg Bergboms begäran fotografera Hertonäs gård under det andra året av projektet, d.v.s. 1911. J. G. Bergbom och andra godsägare understödde projektet 1911 med 915 mark, vilket i dagens läge motsvarar ungefär 3850 euro.

Kopia av fotografiet som Signe Brander tog av Hertonäs gårds karaktärsbyggnad 1911. (Bild: Signe Brander, 1911, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, CC B.Y. 4.0 erkännande)

Ovan är en bild som Brander tog av huvudbyggnaden på Hertonäs gård år 1911. Hon tog också bilder av de två lusthusen i gårdsparken, som är ritade av Carl Ludvig Engel, samt några fotografier av interiören i huvudbyggnaden. Kopior av dessa fotografier finns i Hertonäs gårds museums bildarkiv. Byggnaden som syns i bilden ovan var ursprungligen en fajansfabrik som under Carl Olof Cronstedt lät bygga om till karaktärsbyggnad för gården enligt Pehr Granstedts ritningar under början av 1800-talet.

Signe Branders bilder av lusthusen i gårdsparken på Hertonäs gård (1911), ritade av C. L. Engel.(Bilder: Signe Brander, 1911, Svenska Odlingens Vänner i Helsinge, CC B.Y. 4.0 erkännande)

Signe Brander tog under sin livstid många fina bilder av landskap och byggnader, såväl i Helsingfors som på finska herrgårdar. Hon fotograferade också bl.a. slagfält efter finska kriget och tog många porträtt samt andra bilder för forskningssyfte. Brander dog under tragiska omständigheter år 1942 i Nickby sjukhus till följd av stor brist på resurser och mat i trakten på grund av bl.a. bombningarna i Helsingfors. Hennes bilder lever dock vidare och är ännu idag uppskattade och eftertraktade.

Litteratur:

D. Sirkku et al, “Signe Brander på Finlands Herrgårdar”, 2017, Helsinki.

Kansallisbiografia: “Signe Brander”, https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/3311

Sten Selins lokalhistoriska praktik på Hertonäs gårds museum har finansierats av Svenska kulturfonden.