Tankar om en hållbar framtid

15.10.2021 kl. 14:46
Under de senaste åren har man inom museibranschen funderat på hur man kan understöda utvecklingen av ett hållbart samhället och en hållbar framtid. Hertonäs gårds museum har under de senaste åren på flera vis gått med i trenden och vi strävar ytterligare att arbeta för att främja så kallade gröna värden. Temat diskuterades senast på bland annat en internationell kongress anordnad av ICOM och på ett inhemskt seminarium anordnat av Helsingfors stadsmuseum. Fastän vi är ett litet museum har vi olika metoder och strategier för detta. Läs mer nedan!

Under det senaste decenniet har det blivit av högsta vikt att diskutera hur olika institutioner kan garantera och arbeta för en hållbar framtid. Även inom museibranschen har denna fråga blivit mycket aktuell både internationellt och lokalt. Första veckan i oktober deltog intendenten i en internationell kongress anordnad av ICOM och särskilt nätverket DEMHIST, dvs. nätverket för hem- och herrgårdsmuseer över hela världen. Kongressen ordnades på webben och deltagarna var omkring 50 till antalet. Många intressanta föredrag hölls och även gemensamma sessioner med så kallade posters. Hertonäs gårds museum fick också möjligheten att lägga fram sin poster om våra metoder för att främja hållbarhet (Hertonäs Manor Museum för a Sustainable Future, se bilden längst ner). Intendenten fick goda tips för hur man till exempel kunde öka synligheten ytterligare och få kontakt med olika institutioner för att skapa gemensamma mål. 

Hertonäs gårds museum är omgärdad av unika, historiska parker. De bildar gröna oaser för allmänheten i en allt mer urbaniserad omgivning. STARA sköter parkerna med stor vördnad för deras historia. Foto: EAW 2019.

Men i korthet kunde även vårt eget museums mål och metoder för ökad hållbarhet presenteras på ICOM:s kongress. För det första är museet omgärdat av två historiska parker, en barockpark och en i engelsk stil, som är öppna för allmänheten. Parkerna fungerar som gröna lungor överallt i urbana miljöer, så även i Hertonäs som blir allt tätare bebyggt. Våra parker sköts av Helsingfors stad, STARA, på ett fantastiskt vis med respekt för parkernas historiska och naturliga värden. För några år sedan installerades jordvärme - ett dyrt projekt, men det betalar tillbaka i längden och är miljövänligt. Det är också mycket lätt att värma upp byggnaderna nu och upprätthålla en lämplig temperatur året om. För det tredje fick vi bikupor till Knusbackas gårdstun år 2020. Pollinerare världen över är hotade och vi är stolta över att kunna ge ett hem och föda (från den grönskande omgivningen) åt bina. Dessutom producerar de honung åt oss. För det fjärde är vår arrendator, Stadin puutarhuri, ekobonde. Produkterna produceras här, lokalt, och ekologiskt och de är mycket populära. För det femte idkar vi aktivt museipedagogik, då vi framhäver hållbar livsstil och berättar om människans historia i kontakt med miljön. Främst sker denna verksamhet på museigården Knusbacka i samarbete med DOT, som arrangerar tidsresor för skolelever på området. Slutligen kan vi konstatera att även föreningen SOV, som upprätthåller museet, ytterligare har en allt grönare aktieportfölj. 

På sommaren har museet bin som gäster på Knusbacka gårdstun. De sköts av Hive Five. Det finns gott om ekologisk grönska i omgivningen som bina kan utnyttja. De producerar honung som säljs på museet. Foto: EAW 2020.

Hållbarhet togs även upp på ett seminarium, Nylands museiträdgårdar, i måndags ordnat av Helsingfors stadsmuseum. Det strömmades också på webben. Fokus var på museiträdgårdar, men samtidigt kom museernas så kallade hållbarhetsstrategier att presenteras. Glims gårdsmuseum har även länge haft bin och också idkat samarbete med 4H för att kunna ha får på bete på museets område i Esbo, bland mycket annat. Museets kryddgård har upprätthållits som en del av museet i decennier, och nu har man till och med börjat sälja humlen till en lokal ölproducent. Också Knusbacka har länge haft en kryddgård, där barnen på tidsresorna får odla, och med hjälp av den kan man presentera olika traditionella kryddor och örter under guidningarna och andra evenemang. Hållbarhetstanken är inte ny. Den är lika gammal som människan och hennes liv i närmiljön. Det är bara att damma av denna kunskap igen och det sker främst genom samarbete, undervisning och informationsspridning. 


Museets poster på ICOM:s internationella kongress presenterades på webben 7.10.2021. EAW 2021.