Hertonäs gårds museums BLOGG

Herttoniemen kartanon museon BLOGI

Herttoniemi Manor Museum's BLOG

av / tekijä / by
Eva Ahl-Waris
(intendent, intendentti, Curator)

Foto/kuva/photo: AS 2019.

Blogg - Blogi - Blog

Finlands första skräckfilm på Hertonäs gård

Jag började min praktik på Hertonäs gårds museum den sjunde juni 2021. Hittills har jag katalogiserat över 1 000 fotografier (mer än 60 samlingar) från Hertonäs gårds bildarkiv till webbplatsen Desky. Mera fotografier finns det fortfarande att katalogisera och senare under sommaren ska även den fysiska samlingen fotograferas och katalogiseras. Då jag katalogiserade samlingarna stötte jag på en samling med fotografier av en film som har filmats på Hertonäs gård. Filmen är Gamla baron på Rautakylä (Rautakylän vanha parooni) från år 1923. Läs mer nedan!Läs mera »
Karl Heikkilä
idag kl. 06:54

Suomen ensimmäinen kauhuelokuva on kuvattu Herttoniemen kartanossa

Aloitin työharjoittelun Herttoniemen kartanon museossa seitsemäs kesäkuuta 2021. Tähän saakka olen luetteloinut yli 1000 valokuvaa (enemmän kuin 60 kokoelmaa) Herttoniemen kartanon kuva-arkistosta nettiin Deskyn sivustoille. Lisää valokuvia on vielä luetteloitava ja myöhemmin kesällä fyysinen kokoelma pitää valokuvata ja luetteloida. Luetteloidessani kokoelmia, törmäsin kokoelmaan, jossa oli kuvia elokuvasta, jota oli kuvattu Herttoniemen kartanossa. Elokuva on Rautakylän vanha parooni (ruots. Gamla baron på Rautakylä) vuodelta 1923. Lue lisää alla!Läs mera »
Karl Heikkilä
idag kl. 06:47

First Finnish Horror Movie Filmed at Hertonäs Manor

I started my internship at Hertonäs Manor Museum on the seventh of June 2021. Up to now I have catalogued over 1000 photos (more than 60 collections) from the picture archive of Hertonäsi Manor to the Desky website. There are still more photos to catalogue and later this summer the physical collection needs to be photographed and catalogued. When I catalogued the collections, I bumped into a collection of photos of a movie that has been filmed at Herttonäs Manor. The name of the movie is The Old Baron of Rautakylä (Swe. Gamla baron på Rautakylä, Fin. Rautakylän vanha parooni) from 1923. Read more down below!Läs mera »
Karl Heikkilä
idag kl. 06:40

Ajatuksia konservoinnista

7. kesäkuuta aloitimme työharjoittelumme Herttoniemen kartanon museossa. Muutama viikko myöhemmin tätä kirjoittaessa olen digitoinut noin 300 tiedostoa museon kuvakokoelmasta ja siirtänyt niitä nettiin Deskyn sivustoille. Työ ei ole vielä valmista – ainakin yhtä monta kuvaa ja valokuvaa odottaa yhä vuoroaan, ja lisäksi kaikkiin pitää lisätä asiasanoja, luetteloida, ja varustaa uusilla vaaleilla kuvataskuilla vaaleansinisiin mappeihin, ja tämän jälkeen varastoida tulenkestäviin arkistokaappeihin. Teen kaikkea tätä, jotta kokoelmat säilyvät ja voidaan esittää nykyisille ja tuleville sukupolville. Lue lisää projektiin liittyvistä ajatuksistani alla! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:24

Om konservering

Den 7 juni började vi vår praktik på Hertonäs gårds museum. I skrivande stund, några veckor senare, har jag skannat in cirka 300 filer från museets bildarkiv och laddat upp dem på webbplatsen Desky. Arbetet är långt ifrån klart – åtminstone lika många bilder och fotografier till väntar på sin tur, och dessutom ska de alla taggas med ämnesord, sorteras, få nya ljusblå fotofickor och mappar, och sedan stuvas in i det brandsäkra arkivskåpet. Allt detta i ett försök att bevara och synliggöra dessa för nutiden och eftervärlden. Läs mer om mina tankar kring projektet nedan! Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:13

On Conservation

We started our internship at Hertonäs Manor Museum June 7th. As I write this a few weeks later, I’ve scanned about 300 photographs and documents from the picture archives of the museum and uploaded them to the Desky website. The work is far from done – at least 300 more photos and pictures are waiting for their turn in the scanner. Moreover, they’re all to be tagged with keywords, sorted, put into new, light blue paper enclosures, and finally stored in the fireproof archive drawers. All of this strives to make the collections available for present and future generations. Read more about my thoughts on the subject below!Läs mera »
Ida Karlgren
11.07.2021 kl. 08:00

Nyförvärv till museet

Hertonäs gårds museum kan, i likhet med andra museer, ta in en liten mängd nya föremål i sina samlingar. Men föremålen måste vara så speciella att de är värda att få en plats i samlingarna, eftersom utrymmet ändå är begränsat. I år har vi fått en tuschteckning av Carl Gabriel von Spången, vars far Bengt Gabriel ägde gården på 1700-talet. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:08

Uusi esine museoon

Herttoniemen kartanon museo voi, kuten muutkin museot, hankkia pieni määrä uusia esineitä kokoelmiinsa. Mutta esineiden tulee olla erityisiä, jotta niille varataan paikka kokoelmissa, koska tilaa on rajoitetusti. Tänä vuonna olemme saaneet tussipiirustuksen, jonka on tehnyt Carl Gabriel von Spången, jonka isä Bengt Gabriel omisti kartanon 1700-luvulla. Lue lisää alla!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 17:06

A New Piece to our Collections

Hertonäs Manor Museum can, like other museums, get a small amount of new objects to its collections. But the object ought to be very special, since the space is limited. This year we have bought a drawing by Carl Gabriel von Spången, whose father Bengt Gabriel owned the manor in the 18th century. Read more below!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
25.06.2021 kl. 16:58

Välkommet med extra händer på ett litet museum - praon och lokalhistoriska praktikanter år 2021

Hertonäs gårds museum är litet och har endast en deltidsanställd intendent, en deltidsanställd disponent och freelanceguider till sin tjänst. Tack vare nätverk och stipendier har vi i år fått små tillskott bland annat för att sköta om och digitera samlingarna. Läs mer nedan!Läs mera »
Eva Ahl-Waris
19.06.2021 kl. 16:41